2017 թ. «Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում կազմվել է 200 վկայագիր Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի հուշարձանների վերաբերյալ: Դրանցից 139-ը նորահայտ հուշարձանների վկայագրեր են, մնացած 61-ը՝ 2002-2005 թթ. հիմնական պետ. ցուցակներ մտած հուշարձանների վկայագրեր:

 

Ը/հ

Վարչատարածքային միավոր

2017 թ. կազմված վկայագրերի ընդհ. քանակը

Նորահայտ հուշարձանների վկայագրեր

Պետ. ցուցակներ ընդգրկված հուշարձանների վկայագրեր

1

ԵՐԵՎԱՆ քաղաք

3

1

2

2

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ մարզ

22

6

16

3

ԱՐԱՐԱՏԻ մարզ

31

29

2

4

ԱՐՄԱՎԻՐԻ մարզ

7

6

1

5

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ մարզ

21

7

14

6

ԼՈՌՈՒ մարզ

6

5

1

7

ԿՈՏԱՅՔԻ մարզ

19

15

4

8

ՇԻՐԱԿԻ մարզ

6

5

1

9

ՍՅՈՒՆԻՔԻ մարզ

43

39

4

10

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ մարզ

3

2

1

11

ՏԱՎՈՒՇԻ մարզ

39

24

15

 

Ընդամենը՝

200

139

61