«Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2018 թ.ապրիլի 6-ի ժամը 14:00 –ին կայանալիք գիտխորհրդի նիստի օրակարգը

1. 2017 թ. կատարված պեղումների հաշվետվությունների քննարկում

 -ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Գնդևազ համայնքի դամբարանադաշտի 2017 թ. պեղումները:

Զեկ.՝ Հ Սիմոնյան, Կ. Ծերեթյան

-ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աղձք համայնքի Աղձքի հայոց արքաների 2017 թ. հուշահամալիրի պեղումները:

Զեկ.՝ Հ. Սիմոնյան, Մ. Սաֆարյան

– ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ոսկեհատ համայնքի դամբարանադաշտի 2017 թ. պեղումները:

Զեկ.՝ Մ. Սաֆարյան

– ՀՀ Լոռու մարզ Թագավորանիստ բերդշենի 2017 թ. պեղումները:

Զեկ.՝ Ա. Հայրապետյան

– ՀՀ Արագածոտնի մարզ Վերին Նավեր դամբարանադաշտի 2017 թ. պեղումները:

Զեկ.՝ Հ. Սիմոնյան

2. 2018 թ. նախատեսված պեղվելիք հուշարձաների թույլտվության հայտերի ցանկի քննարկում

– Ներքին Նավերի դամբարանադաշտ;

 – Վերին Նավեր դամբարանադաշտ;

 – Կարմիր Բլուրի քաղաքատեղի;

 – Աղձքի հայոց արքաների հուշահամալիր;

 – Գոր Հայքի հուշահամալիր;

 – Գնդևազի դամբարանադաշտ;

 – Շենգավիթ քաղաքատեղի:

3. Հուշարձան տարեգրքի հերթական՝ ԺԲ-ԺԳ հատորի տպագրության ներկայացնելու հարցը:

4. Կազմակերպչական հարցեր:

Գիտխորհդրի անդամ չհանդիսացող վերոհիշյալ հնագիտական պեղումներին մասնակցած զեկուցող մասնագետները նիստին մասնակցում են հրավիրյալների կարգավիճակով: