Անահիտ Վահանի Գրիգորյան

Բաժնի Վարիչ

Ամսաթիվ, տարեթիվ, ծննդավայր

1953 թ. դեկտեմբերի 28, ք. Երևան

Կրթություն

1973 – 1978 թթ.՝ Երևանի Պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետ:

Աշխատանքային գործունեություն

1978 – 1982  թթ.՝ Հայաստանի ազգագրության պետական թանգարան, ավագ գիտաշխատող

1982 – 1988 թթ.՝ Նախագծային գրասենյակ, ավագ ճարտարապետ

1988 – 2004 թթ.՝ Գիտաարտադրական արվեստանոց, ավագ ճարտարապետ, գլխավոր մասնագետ

2004 թ. մինչ օրս՝ Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն

  • 2004 – 2009 թթ. Հուշարձանների հաշվառման, վկայագրման, ուսումնասիրման, պահպանական գոտիների նախագծման բաժին, գիտաշխատող
  • 2009 – 2010 թթ.՝ Վաղ շրջանի բաժին, գիտաշխատող
  • 2010 – 2015 թթ.՝ Միջնադարի բաժնի վարիչի պաշտոնակատար
  • 2015 թ. մինչև օրս՝ Միջնադարի բաժնի վարիչ

Գիտական գործունեությունը

1978 – 1982 թթ. մասնակցել է Արգիշտիխինիլի քաղաքի և Վաղարշապատի վաղ միջնադարյան եկեղեցու և վաղ քրիստոնեական թաղումների պեղումներին, Նոյեմբերյանի շրջանի ազգագրական-հավաքչական գիտարշավին: 1982 թ. մինչ օրս՝ մասնակցում է հուշարձանների հայտնաբերման, ուսումնասիրման, հաշվառման, վկայագրման, պահպանական գոտիների կազմման, «Հայկական հուշարձանների համահավաքի» ստեղծման աշխատանքներին:

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռ՝  +37477 258665

էլ. փոստ՝ anahit.vahani@mail.ru