Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Հուշարձանների թվայնացում

Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի ճարտարապետները ժամանակ առ ժամանակ իրականացնում են նաև հուշարձանների թվայնացման աշխատանքներ, համագործակցում արտասահմանյան տարբեր գործընկների և կառույցների հետ։