Հուշարձանների թվայնացում

Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի ճարտարապետները ժամանակ առ ժամանակ իրականացնում են նաև հուշարձանների թվայնացման աշխատանքներ, համագործակցում արտասահմանյան տարբեր գործընկների և կառույցների հետ։