Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Աշխատակազմ և բաժիններ

2023 թ․ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հաստատած կառուցվածքի համաձայն՝ «Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում գործում են կառուցվածքային հետևյալ ստորաբաժանումները՝

Խաչիկ Արամի Հարությունյան, տնօրեն
Հովհաննես Սանամյան, տնօրենի տեղակալ գիտանախագծային աշխատանքների գծով,

Մարիամ Սուրենի Ամիրջանյան, անձնակազմի կառավարման բաժին, բաժնի պետ,
Սիլվա Շահենի Մելքումյան, ֆինանսատնտեսագիտական բաժին, գլխավոր հաշվապահ-բաժնի պետ,
Հասմիկ Վահանի Կարապետյան, Գիտատեղեկատու բաժին, բաժնի պետ,
Աշխեն Վանիչկայի Ջուլֆալակյան, Հուշարձանների հաշվառման, վկայագրման, ուսումնասիրության, պահպանական գոտիների նախագծման, վավերագրման բաժին, բաժնի պետ,
Անդրանիկ Պերճի Սարգսյան, Հուշարձանների վերականգնման, նախագծման խումբ, խմբի ղեկավար,
Անի Խոսրովի Առաքելյան, Պատմամշակութային ժառանգության հանրահռչակման բաժին, կայքի և «Հուշարձան» գիտական հանդեսի պատասխանատու,
Կորյուն Կարապետի Ղաֆադարյան,Հայկական հուշարձանների համահավաքի բաժանմունք, բաժանմունքի ղեկավար,
Աննա Բորիսի Թորոսյան, Միջազգային համագործակցության և զարգացման ծրագրերի բաժին, բաժնի պետ,
Հակոբ Երվանդի Սիմոնյան, Հնագիտական հետազոտության բաժին, բաժնի պետ,
Ելենա Լևոնի Աթոյանց, Հնագիտական գտածոների վերականգնման բաժին, բաժնի պետ,
Նոնա Լևոնի Մանասերյան, Հնագիտական գտածոների և մարդաբանության ֆոնդ, ավագ ֆոնդապահ,
Պետրոս Սուրենի Խաչատրյան, Տեխնիկական սպասարկման անձնակազմ, պարետ: