Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Ծառայություններ

Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնը, պետության կողմից առաջադրված աշխատանքներից զատ, իրականացնում է վճարովի հետևյալ ծառայությունները՝

  • պեղումներ
  • հնագիտական գտածոների վերականգնում
  • հուշարձանների պահպանական գոտիների կազմում
  • հուշարձանների վերականգնման նախագծերի կազմում
  • հայաստանյան հուշարձանների մասին տեղեկատվության տրամադրում
  • հուշարձաններին առնչվող արխիվային փաստաթղթերի, չափագրությունների, լուսանկարների տրամադրում
  • մասնագիտական այլ ծառայություններ

Ծառայություններից օգտվելու և սակագներին ծանոթանալու համար անհրաժեշտ է կապ հաստատել գիտահետազոտական կենտրոնի հետ կամ այցելել ք․ Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցե։