Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Կապ մեզ հետ

Գիտահետազոտական մեր կենտրոնի հետ կարելի է կապ հաստատել էլեկտրոնային փոստով, հեռախոսով, ինչպես նաև այցելելով մեր կենտրոն: Անհրաժեշտ տվյալները նշված են ստորև: