Լույս է տեսել «Հուշարձան» գիտական հանդեսի ԺԹ․ հատորը

Օրերս լույս տեսավ «Հուշարձան» գիտական հանդեսի 2023 թ․ առաջին համարը։ Հանդեսի այս համարում տեղ են գտել հոդվածներ՝ նվիրված պատմամշակութային մեր ժառանգության գիտական տարբեր հարցերին։ Հանդեսի երկրորդ համարի հրատարակումը նախատեսված է այս տարվա դեկտեմբեր ամսին։