Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Մեր մասին

ՊՈԱԿ-ը կազմում է Հայաստանի Հանրապետության և արտերկրի հայկական պատմամշակութային ժառանգության գիտատեղեկատւ շտեմարանը, ՀՀ պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակը, դրանց պահպանական գոտիների նախագծերը և հուշարձանների կադաստրը, հրատարակում է Հուշարձան տարեգիրքը, հայկական հուշարձանների համահավաքի բազմահատորյակը, Պատմամշակութային ժառանգության մատենաշարը, պեղումներ է իրականցնում Շենգավիթ, Վերին Նավեր, Ներքին նավեր, Լոռի բերդ, Աղցք և այլ, ինչպես նաև վերականգնվելիք և վտանգված հուշարձանների տարածքներում: