Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Քրդիկանցի Սբ. Աստվածածին եկեղեցի

Լեռնաձորի կամ Քրդիկանցի Ս. Աստվածածին եկեղեցին գտնվում է ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան քաղաքից 4 կմ արևելք: Տարիներ շարունակ եկեղեցին ծառայել է տարբեր նպատակներով, չի ենթարկվել որևէ հիմնարար նորոգման կամ վերականգնման: Նվիրատվական պայմանագրի հիմմամբ պեղման աշխատանքներն իրականացվեցին եկեղեցու շրջակայքում և ներսում (արշ. պետ, հնագետ՝ Մելինե Սիմոնյան): Արդյունքում հնարավոր եղավ եկեղեցին ամբողջությամբ մաքրել հողաշերտերից, բուսածածկույթից, բացել արտաքին պատերը և սվաղված հատակը:
Եկեղեցու շրջակայքում բացվեցին հինգ մանկական և մեկ հասուն անհատի թաղումներ, օջախ, ինչպես նաև հորերի մեջ գտնվեցին ուշ միջնադարով թվագրվող կավանոթների, ջնարակված ափսեների բեկորներ, մանր և խոշոր եղջերավոր կենդանիների ոսկրեր, եկեղեցու գույքի մի մասը, արծաթե գլխազարդի մի հատված: Իսկ եկեղեցու ներսույթից՝ վառված հորերում, հայտնաբերվեցին թելեր և վարագույրի ծոպեր: