Հայաստանի հնագիտական ժառանգությունը

  • Version
  • Բեռնել 85
  • Ֆայլի չափ 10.51 MB
  • Ֆայլերի քանակ 1
  • Ստեղծել ամսաթիվ 09.06.2023
  • Վերջին թարմացում 13.10.2023

Հրատարակվել է Պատմամշակութային ժառանգության
գիտահետազոտական կենտրոնի գիտխորհրդի երաշխավորությամբ
Հ. Սիմոնյան, Վ. Լյուբին և Ե. Բելյաևա, Գ. Արեշյան, Կ. Թոխաթյան,
Ս. Հմայակյան, Հ. Հակոբյան, Հ. Սանամյան

ՀՏԴ 902/904 (479.25)
ԳՄԴ 63.4 (2Հ)
Հ 247


Բեռնել